÷  

Közlemény

Kereskedelmi tevékenységünket a 2021-es évben szüneteltetjük.

Információk / Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelés szabályozásának célja:
Az Internet ABC/ Angyal Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Internet ABC) webáruházban történő megrendelések kapcsán megadott adatok kezelésének szabályait határozza meg, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inf.tv.) rendelkezéseinek figyelembevételével.
Adatkezelés jogalapja:
Az ügyfél, vásárló, megrendelő önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés célja:
Az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése valamint hírlevelek küldése érdekében a jogszabályban előírtnak megfelelően kezeljük. A megadott adatokat kapcsolattartásra használjuk, és az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek át nem adjuk.
Adatkezelés:
Az Internet ABC oldalainak látogatása, és a megrendelés nincs regisztrációhoz kötve. Webáruházunk látogatóinak csak megrendelés leadása esetén, kell önkéntes alapon megadniuk személyes adataikat (név, cím, telefon szám, e-mail cím) Az ügyfél a megrendeléssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, illetve önkéntesen hozzájárul, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, adatokat az Internet ABC saját rendszerében és a számlákon a szabályzatnak megfelelően kezelje. Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez, továbbításához az ügyfél hozzájárulását visszavonja és/vagy személyes adatainak illetve a hírlevél küldésének törlését kéri, akkor az Info.tv. rendelkezéseinek megfelelően az adatbázisában az adatok törlésre kerülnek.
A hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 02881-0001 számon tartja nyilván.
Az Internet ABC a rendelés során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vásárló, és az adatkezelő, férhet hozzá.
Az adatkezelés ideje:
Az adatkezelés idejének kezdete a vevő első megrendelésének időpontja. Az adatkezelés vége az ügyfél kérésének, vagy az adatkezelő, Internet ABC általi, törlés időpontja.
Kezelt adatok köre:
A vevő által önkéntesen megadott adatok:
természetes személy esetén: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, ha eltér a lakcímtől, számlázási név, telefonszám,
céges vásárlás esetén: a cégre vonatkozó adatok (cégnév, cím, megrendelő neve, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adószám).
Ezen adatok valóságáért a megrendelő a felelős.
Adattovábbítás:
Az Internet ABC-t, - jogszabály vagy jogerős hatóság végzés- adattovábbítására kötelezheti, így az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat az illetékes hatóságoknak továbbítani kénytelen. Ezért az Internet ABC nem tehető felelőssé.
Adatkezelő:
A vásárló adatait a webáruház üzemeltetője, az Internet ABC kezeli. (székhelye: 2011 Budakalász, Budai út 82., Adószám: 40877000-2-33, Vállalkozói igazolvány szám: EV-419859, Kiállító hatóság: Pomáz Önkormányzat, Nyilvántartási szám: 717774, Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 02881-0001, Tevékenységi köre: Internetes kereskedelem (479102),

Bankszámla szám: 11703006-20241429
Elérhetőségek: Postai úton: 2011 Budakalász, Budai út 82. E-mailben: info@internetabc.hu, aa@internetabc.hu
Bankkártyás fizetés:
A megrendelés leadása és a bankkártyás fizetés folyamata két külön szerveren történik. A kártyás fizetés a SimplePlay által üzemeltetett hiteles, biztonságos weboldalon történik. Az ott megadott adatok, kártyainformációk kizárólag náluk jelennek meg, az Internet ABC ezekről nem szerez tudomást.
Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Az ÁSZF-ben szereplő szolgáltatás igénybevétele előtt és/vagy során az adatok megismerését, helyesbítését, törlését vagy zárolását illetve tiltakozást az adatkezeléssel szemben az ügyfél bármikor kérheti az Internet ABC bármelyik elérhetőségén (Postai úton: 2011 Budakalász, Budai út 82., E mailben: info@internetabc.hu, aa@internetabc.hu). Ez alapján az Internet ABC módosítást elvégzi, és írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
A megrendelő jogszabály sértés esetén vagy az adatkezelés nem megfelelő eljárás esetén jogait bíróság előtt gyakorolhatja, illetve bejelentést tehet a NAIH Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,e-mail: ugyfelszolgalat@naih-hu,telefon:+36(1)391-1400.)
 

 

Kapcsolodó tartalmak

Mutasd mind

InternetABC

2011 Budakalász, Budai út 82.
Adószám: 40877000-2-33
OTP: 11703006-20241429

Ingyenes házhozszállítás

Budapest területén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes a házhozszállítás